Todhasosiegata
Image default
Recreation / Pets

Toenemende agressie in de zorg en mogelijke oplossingen

De agressie en bedreigingen nemen toe in de zorg. Uit een peiling onder ruim 1200 leden van beroepsvereniging NU’91 bleek dat meer dan de helft van de leden de afgelopen maanden geconfronteerd is met scheldpartijen en dreigementen. Zes op de tien zorgmedewerkers hebben nog agressievere situaties ervaren op de werkvloer. Iets minder dan een kwart ervaarde zelf fysiek geweld.

Dat kan zo niet langer. Toch is het lastig om de zorgmedewerkers steun te bieden, het probleem ligt voornamelijk bij de cliënten. Toch zijn er diverse manieren mogelijk om de zorgmedewerkers te helpen in deze ingewikkelde, heftige situaties.

Invloed van Covid

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) geeft aan dat het aantal gewelddadige situaties sinds corona is toegenomen. Zo blijkt dat de maatregelen invloed uitoefenen op het geduld van de mensen, waardoor reacties extra heftig kunnen worden.

Daarbij merken de zorgmedewerkers dat onder meer de opgelopen wachtlijsten leiden tot grote ergernis bij de patiënten, zo blijkt 45% geïrriteerd te reageren op de huidige situatie. Bij de aanvraag om de coronamaatregelen na te leven, zou ruim 58% boos te reageren.

Ook blijkt het aantal werknemers die online of in eigen woonomgeving bedreigd worden toe te nemen. Hieruit leidt dat 20% zich niet meer veilig voelt op de werkvloer.

Invloed op de medewerkers

Uiteraard hebben agressieve situaties enorme invloed op de medewerkers. Ruim 40% gaf aan een verslechtering van de psychische gezondheid te ervaren sinds de opkomst van corona en dus de toename van agressie.

De agressie leidt bij de zorgmedewerkers tot stress, frustratie en spanning. 16% overweegt of heeft overwogen de zorgbranche te verlaten door de intense gevolgen. Dit percentage komt neer op ruim 200.000 mensen, die men juist in de coronatijd niet kan missen!

Oplossing

Om de zorgmedewerkers te steunen, bieden diverse ondernemingen trainingen aan rondom het omgaan met agressie. Bij de training leer je geweldloos communiceren, cliënten kalmeren en het voeren van een rustig gesprek. Op die manier zullen de zorgmedewerkers sterker in hun schoenen staan en direct signalen herkennen dankzij de agressie training.

http://zelfsterk.nl